Kurs trenerski I stopnia - Profesjonalne szkolenie psów

Przejdź do treści

Menu główne:                   Kurs trenerski I stopnia

 
 
"Junior Animal Trainer"
 
_____________________________________________

 
 
Informacje ogólne
 
_______________________________________

                 Moduł „JUNIOR ANIMAL TRAINER” jest pierwszym z cyklu III kursów trenerskich Animal Training Academy. Obejmuje dwa tygodniowe zjazdy, podczas których uczestnicy będą ćwiczyć ze swoimi psami pod okiem Jiříego Ščučki. Kurs zakończony jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat  JUNIOR ANIMAL TRAINER Jiří Ščučka Animal Training Academy.
 
 
Wiedza na temat świata zwierząt, szacunek do jego odmienności jako gatunku oraz prawidłowa komunikacja to filary dobrej współpracy na linii zwierzę - człowiek. Tego nauczą się uczestnicy podczas zajęć. Głównym założeniem szkoły trenerów jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktycznym treningu. Dlatego każde zagadnienie omawiane podczas wykładów uczestnicy będą uczyć się, jak stosować w praktyce.
 
                 Kurs obejmuje 96 godzin dydaktycznych podzielonych na zajęcia teoretyczne, gry trenerskie, materiały filmowe oraz zajęcia praktyczne z psami.
 
Całość składa się z 2 głównych bloków tematycznych:
 
• Teoria szkolenia i treningu
 
• Praktyczny trening z psem
 
W trakcie zajęć na placu uczestnicy podzieleni są na dwuosobowe zespoły, w których ćwiczą przez cały czas trwania kursu. Dzięki temu nauczysz się nie tylko jak pracować ze swoim psem, ale także jak pomagać i współpracować podczas szkolenia.
 
Po kursie „Junior Animal Trainer” będziesz wiedział i potrafił:
 
• Jakie są główne powody szkolenia zwierząt;
 
• Na czym polega nowoczesny trening zwierząt;
 
• Czym jest motywacja i jak ją wykorzystać w treningu;
 
• Jak uczy się pies i jak wykorzystać to w szkoleniu;
 
• Czym jest sygnał do nagrody i dlaczego jest nam potrzebny;
 
• Jak planować trening;
 
• Jakie są podstawowe zasady kształtowania zachowań;
 
• Jakie są podstawowe zasady komunikacji z psem;
 
• Jakie są podstawowe etapy nauki zachowań;
 
• Jak sprawić, żeby pies nie mógł się doczekać kolejnego treningu.
 
                  Kurs „Junior Animal Trainer” przeznaczony jest dla wszystkich właścicieli bez względu na poziom zaawansowania w pracy ze swoim psem, instruktorów, trenerów, behawiorystów, zoopsychologów, dogoterapeutów, opiekunów psów, lekarzy weterynarii, pracowników i wolontariuszy schronisk, przewodników psów służbowych, właścicieli hoteli dla psów, pet sitterów. Zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany pracą ze zwierzętami i chce zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności na temat nowoczesnego treningu zwierząt. W szczególności kurs kierujemy do obecnych lub przyszłych zawodowych trenerów psów i profesjonalnych trenerów zwierząt.

 
 
Zakres kursu:

 
• Historia szkolenia zwierząt
 
• Dlaczego szkolenie zwierząt jest potrzebne
 
• Pies i człowiek – zderzenie dwóch światów
 
• Podstawy etologii
 
• Koncepcja szkolenia według Jiříego Ščučki
 
• Nowoczesny trening zwierząt
 
• Motywacja w szkoleniu
 
• Jak uczy się pies
 
• Kształtowanie zachowań
 
• Komunikacja w szkoleniu
 
• 3 fazy uczenia się
 
• Planowanie treningów
 
• Podstawowe ćwiczenia z posłuszeństwa
 
• Podstawowe zasady wychowania psa
 
• Trening współpracy

 
Wymagania od uczestnika kursu:
 
 - Ukończone 18 lat
 
 - Posiadanie psa, który będzie mógł wziąć udział w zajęciach
 
 - Dokonanie opłaty
 
UWAGA: część teoretyczna egzaminu będzie przeprowadzona w formie testu, który uczestnicy będą wypełniali na komputerze. Dlatego każdy z uczestników musi mieć dostęp do laptopa z wi-fi podczas egzaminu.

Jaki powinien być pies, z którym można wziąć udział w kursie?
 
 - Wiek psa: min. 4 miesiące
 
 - Ma min jedną motywację (pokarm, zabawa) i chętnie się uczy
 
 - Nie przejawia zachowań niepożądanych, takich jak nadmierna lękliwość, agresja do innych psów i ludzi lub innych, które utrudniają przebywanie w grupie, w nowym miejscu oraz hamują proces uczenia się.
 
- Potrafi przebywać w klatce (wszystkie psy w pokojach muszą przebywać w klatce)

Celem tego modułu jest nauka pracy ze swoim psem, dlatego w trakcie trwania kursu nie będziemy skupiać się na rozwiązywaniu problemów behawioralnych i niepożądanych zachowań u psów uczestników.
 
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy moduł nie jest wymagana dodatkowa weryfikacja.
 
Warunkiem uczestnictwa w kolejnym module „SENIOR ANIMAL TRAINER”  jest ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu „JUNIOR ANIMAL TRAINER”.
 
W kursie mogą wziąć udział także obserwatorzy (bez możliwości udziału w zajęciach praktycznych oraz otrzymania certyfikatu).


 
 
 
 
Termin i miejsce
________________________________________
 
 
Termin I zjazdu: 11-15 marca 2019
 
Termin II zjazdu: 8-12 kwietnia 2019
 
Egzamin: 11-12 maja 2019
 
Miejsce: Ośrodek Dresso, 97-330 Sulejów (woj. Łódzkie)
 
http://www.dresso.pl/content.php
 
 
Ceny noclegów i wyżywienia
 
- pokój 2 osobowy 45zł/osoba/noc
 
- pokój jednoosobowy 65zł/osoba/noc
 
- wyżywienie całodzienne: 42zł/osoba/dzień


Ilość miejsc:
__________________________________
 
22 uczestników z psami
 
10 obserwatorów
 
 

Cena
_____________________________
 
Uczestnik z psem – 650 euro

Obserwator – 280 euro
 
 
Cena dotyczy całego kursu (dwa zjazdy)
 
Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.
 
Noclegi i wyżywienie płatne osobno przez każdego uczestnika na miejscu.
 
Organizator rezerwuje noclegi dla uczestników.
 
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 euro na konto:
 
IBAN: CZ65 0300 0000 0002 8438 2257
 
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
 
Jiří Ščučka
Křečovice 7
285 04 Onomyšl
 
 
Bank:
 
Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)
 
Husova 108
 
284 01 Kutná Hora
 
 
Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 7 dni od daty wysłania formularza.
 
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 10.02.2019
 
 


Szczegółowy program
 
KURS „JUNIOR ANIMAL TRAINER”  
_______________________________________________________________________________________________________    


I.     Wprowadzenie
 
II.   Zanim zaczniemy trening
 
A.    Historia szkolenia zwierząt
 
     1. Udomowienie
 
     2. Zwierzęta pracujące
 
     3. Zwierzęta w ogrodach zoologicznych
 
     4. Zwierzęta w cyrkach
 
     5. Badania na zwierzętach
 
     6. Ochrona zwierząt
 
     7. Nowoczesny trening zwierząt
 
B. Dlaczego szkolenie jest ważne?
 
1. Podstawowe filary opieki nad zwierzętami
 
2. Główne powody szkolenia zwierząt
 
3. Wtórne powody szkolenia zwierząt
 
4. Szkolenie = nauka    
 
C.  Pies a człowiek – zdrzenie kultur
 
     1. Komunikacja
 
     2. Uczłowieczanie
 
     3. Pies w świecie ludzi
 
D.  Jiří Ščučka filozofia szkolenia psów
 
1. 38 lat doświadczenia
 
2. połączenie doświadczenia i wiedzy
 
3. Trening musi być przyjazny ale i efektywny
 
4. Trening oparty o zasady
 
5. Najpierw TAK, dopiero potem NIE
 
6. Narzędzia > ćwiczenia
 
7. Obustronna komunikacja
 
III. Teoria treningu
 
A.   Plan treningu
 
     1. Plan I (duży plan)
 
     2. Plan II (mały plan)
 
B. Motywacja w szkoleniu
 
1. Czym jest motywacja?
 
2. Podstawowe życiowe potrzeby psa
 
3. Motywacje główne
 
4. Motywacje wtórne
 
5. Pozytywna motywacja
 
6. Negatywna motywacja
 
C.   Jak uczy się pies?
 
1. Uczenie nieasocjacyjne
 
2. Warunkowanie klasyczne
 
3. Warunkowanie instrumentalne
 
4. Wzmacniacz podstawowy (nieuwarunkowany)
 
5. Wzmacniacz wtórny (uwarunkowany)
 
D.   Kształtowanie zachowań - Shaping
 
     1. Czym jets kształtowanie?
 
     2. 10 zasad kształtowania wg. Karen Pryor
 
     3. Techniki kształtowania
 
E.  3 fazy treningu (uczenia)
 
IV. Trening praktyczny podstawowa koncepcja szkolenia
 
A. I faza treningu
 
1. Basen
 
2. Oś motywacji
 
3. Nagroda na wprost
 
4. Wzmocnienie pozytywne
 
5. Klik równocześnie z zachowaniem
 
B. II faza treningu
 
1.  Przeciwćwiczenie  
 
2. Nagroda nie na wprost
 
3. Przedłużanie zachowań
 
4. Generalizacja zachowań
 
5. Proste łańcuchy zachowań
 
6. Zachowanie pod kontrolą sygnału
 
C. Podstawowe ćwiczenia z posłuszeństwa
 
1. Praca z klikerem
 
2. Nagradzanie psa
 
3. Uzyskanie uwagi
 
4. Siad, waruj, stój
 
5. Chodzenie na luźnej smyczy
 
6. Wolno – biegaj
 
7. Na miejsce – klatka

 
Postanowienia regulaminu:
 
• Cena za udział w kursie:
 
- uczestnik z psem 650 euro
 
- obserwator 280 euro
 
• Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kurs „Junior Animal Trainer” jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250 Euro na konto:
 
IBAN: CZ65 0300 0000 0002 8438 2257
 
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
 
Jiří Ščučka
 
Křečovice 7
 
285 04 Onomyšl
 
 
Bank:
 
Československá obchodní banka a.s. (ČSOB)
 
Husova 108
 
284 01 Kutná Hora
 
• Zaliczkę należy wpłacić w przeciągu 7 dni od daty wysłania formularza, w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.
 
• W tytule wpłaty należy wpisać:  Kurs JAT 2019, imię i nazwisko
 
• Pozostałą kwotę za kurs należy wpłacić do dnia 10.02.2019 r., w przeciwnym razie rezerwacja ulega anulowaniu.
 
• W przypadku braku pełnej wpłaty za kurs w podanym przez Organizatora terminie zaliczka przepada, a miejsce przechodzi dla kolejnej osoby z listy rezerwowej.
 
• Nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty.
 
• W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie organizator nie zwraca wniesionej opłaty oraz zaliczki. Uczestnik nie może przekazać swojego miejsca innej osobie.
 
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zajęć praktycznych lub/i teoretycznych.
 
• W przypadku nie uzbierania się wystarczającej liczby chętnych do dn. 31.01.2019 r. kurs może zostać odwołany lub przesunięte w czasie.
 
• W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Uczestnikowi pełnej wpłaconej kwoty w terminie 21 dni od daty ogłoszenia odwołania szkolenia.
 
• Cena kursu nie zawiera noclegów, wyżywienia oraz przejazdów na miejsce zajęć.
 
• Przewodnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania kursu,  zarówno w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach, zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego.
 
• W trakcie kursu wszystkie psy muszą być prowadzone na smyczy i być pod kontrolą przewodnika.
 
• Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
 
• Psy biorące udział w kursie muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
 
• Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.
 
• Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas kursu do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu szkolenia, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami.
 
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestników seminarium.
 
• W trakcie kursu zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści kursu przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
 
• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w jakikolwiek sposób w trakcie trwania kursu w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z  organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 
• Dokonanie zgłoszenia udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
• Realizując obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych wynikający z obowiązujących przepisów prawa wskazujemy, że:
 
a)         administratorem przekazywanych danych osobowych objętych zgłoszeniem (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) jest Katarzyna Jakubowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LTA Katarzyna Jakubowska, ul. płk. F. Nulla 4/1, 51-677 Wrocław, NIP: 8942810401 (zwana dalej organizatorem),
 
b)         organizator przetwarza dane osobowe uczestników kursu objęte zgłoszeniem do szkolenia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 
c)         dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia kursu,
 
d)         podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest konieczność wykonania umowy zawartej z uczestnikami kursu,
 
ponadto dane osobowe uczestnika szkolenia w postaci jego wizerunku mogą być wykorzystywane przez organizatora za zgodą uczestnika poprzez rozpowszechnianie jego wizerunku w serwisie internetowym www.dogadajzpsem.pl lub FB www.facebook.com/dogadajzpsem/ oraz w materiałach reklamowych w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez organizatora,
 
e)         dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 
f)         dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora przez okres niezbędny dla zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane,
 
g)         osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdej chwili żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 
uczestnik może również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 
w zakresie danych osobowych, co do których uczestnik seminarium wyraził zgodę na ich przetwarzanie, uczestnik może cofnąć zgodę, co nie wpłynie na legalność ich przetwarzania przed cofnięciem zgody,
 
h)         we wszelkich kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych niniejszym regulaminem można się skontaktować z organizatorem seminarium pod adres e-mail: katarzyna@dogadajzpsem.pl lub pisemnie: LTA Katarzyna Jakubowska, ul. płk. F. Nulla 4/1, 51-677 Wrocław
 
W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z organizatorem:
 
Katarzyna Jakubowska, katarzyna@dogadajzpsem.pl, tel. 608 772 769
 

Formularz zapisów:
 
https://goo.gl/forms/GYrWf3XxSCM2ObZU2

             

                 


                 


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego